ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสจักรพงษภูนารถ

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จัดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร เพื่ออนุรักษ์และสืนสานประเพณีอันดีงามของไทย และสานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นภกานต์ สุคันธารุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้สักการะศาลพระภูมิและสักการะเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ และได้กล่าวอวยพรและขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคนที่ร่วมใจปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง จากนั้นบุคลากรและนักศึกษาจักรพงษภูวนารถร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสทั้ง 6 ท่าน ภายในงานมีการแสดงรำไทย อิ่มเอมกับบรรยากาศไทย ๆ อร่อยกับขนมจีนโบราณและน้ำสมุนไพรไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 1


Untitled Document